Events

 
 
 
 

Emancipatieprijs 2014 (V.O.E.M. vzw)

De DieGem-onderzoeksploeg is zeer vereerd met de Emancipatieprijs 2014 voor ons onderzoek naar solidariteit in diversiteit!

Naar jaarlijkse gewoonte reikt V.O.E.M. vzw de emancipatieprijs uit aan twee personen of organisaties, die zich hebben ingezet om de dialoog tussen autochtone en allochtone Vlamingen te bevorderen en die ertoe hebben bijgedragen om in solidariteit voor elkaar op te komen.

De uitreiking van de emancipatieprijs speelt een belangrijke rol in het emancipatiestreven van allochtone bevolkingsgroepen, in de toenadering tussen verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen én in het streven naar onderlinge solidariteit en democratie. Dit ligt helemaal in de lijn van het onderzoeksopzet van DieGem. Juist daarom is die prijs voor ons een sterke opsteker en en een stimulans om verder te gaan met maatschappelijk betrokken onderzoek over solidariteit in een superdiverse samenleving.

We wensen V.O.E.M. vzw, als partner voor ons onderzoekswerk, uitdrukkelijk te bedanken voor deze erkenning en kijken uit naar verdere samenwerking in het kader van de valorisatie van ons onderzoek.