Praktijkenbank acties

 
 

Acties

In de loop van 2015 en 2016 voert DieGem 10 actie-onderzoeken verspreid over vier domeinen van het maatschappelijk leven: leren, werken, wonen en vrije tijd. In elke actie gaan onderzoekers samen met praktijkpartners in op een gedeelde uitdaging of probleemstelling.

Hier vind je van elke afgewerkte actie een beschrijving. Doorheen die 10 acties speuren we naar kernkwesties en aanbevelingen over mogelijke strategische oriëntaties. Van de kwesties die in een specifieke case aan het licht komen kan je meteen nagaan hoe die kwesties ook in andere praktijken aan bod komen.

action
01
Chiro in een solidaire buurt

Voor stadsgroepen van Chiro is diversiteit de dagelijkse realiteit en het uitgangspunt en niet zozeer een probleem waarmee ze moeten omgaan. Tegelijkertijd vormt diversiteit ook een uitdaging. Wat kunnen andere Chirogroepen daar uit ...

action
02
Clubgevoel op Linkeroever?

Sinds het voetbalseizoen 2014-2015 is in Antwerpen City Pirates Linkeroever (CPLO) actief, een nieuwe werking van City Pirates, een vzw die expliciet gaat voor etnisch-culturele diversiteit. In het tweede seizoen, de periode van dit ...

action
03
Amerikaanse burgerrechten, Antwerps milieuracisme

Het actieonderzoek met de burgerbeweging Movement X (MvX) bestond uit twee luiken: de voorbereiding en organisatie van een bezoek van een burgerrechtenactiviste uit de VS van wie de Belgische beweging zaken kon leren. Deze actie liep vast op ...

action
04
Zichtbaar solidaire burgers zonder papieren

De organisatie CollectActif is een zelforganisatie van mensen zonder papieren in de Brusselse voedselhulp. Wat is haar traject en ‘geleefde ervaring’? Hoe worden haar burgerschapspraktijken door gevestigde middenveldactoren waargenomen, ...

action
05
Solidariteit op De Lijn?

Dit actieonderzoek bouwt voort op het retrospectieve onderzoek bij De Lijn Antwerpen. Centraal staat de vraag hoe het zit met de relaties tussen ...

action
06
Van stadsakker naar arbeidsmarkt?

Kan een complementair muntsysteem solidariteit in superdiversiteit stimuleren? Dat was de centrale vraag in een retrospectieve casestudie over de alternatieve munt De Torekes die in het superdiverse en kansarme Gentse Rabot wordt gebruikt. ...

action
07
Onzichtbare muren in de wijk

Ontmoeting is in de Genkse wijk Nieuw-Sledderlo dé bron van solidariteit in diversiteit. Die ontmoetingen komen vooral tot stand in de (semi)publieke ruimte bij de woningen zelf. Dat soort gedeelde ruimte ontbrak in een deel van de wijk met ...