Publicaties

 
 

Wetenschappelijk

Protocol actie-onderzoek DieGem

Jolijn De Haene, Floor Spijkers, Nick Schuermans, Riet Steel, Maarten Loopmans, Griet Verschelden & het DieGem-team

Binnen het onderzoeksproject DieGem kiezen we voor actieonderzoek als een onderzoeksstrategie. In actieonderzoek leren we door het opzetten van veranderingsprocessen. Hoe we dat vertrekkende van de DieGem-hypothese methodologisch precies aanpakken, kan je in deze paper lezen.

Solidariteit in diversiteit: via theoretische kernconcepten en beleidsdocumenten naar een operationeel kader.

Pascal Debruyne, Bart Van Bouchaute, Nick Schuermans & Stijn Oosterlynck

Op basis van een analyse van beleidsdocumenten uit beleid en middenveld in Vlaanderen gaan we na op welke manier de bronnen en de spanningsvelden van solidariteit uit het conceptueel kader van DieGem in beleid en praktijk aan bod komen. Een exploratieve oefening om theorie en praktijk met elkaar te confronteren.

Putting flesh to the bone: Looking for solidarity in diversity, here and now

Stijn Oosterlynck, Maarten Loopmans, Nick Schuermans, Joke Vandenabeele and Sami Zemni with the DieGem team

In many Western European countries, concern rises that both formal mechanisms of redistribution and informal acts of charity, reciprocity and support are challenged by ethnic and cultural diversity. Against such gloomy perspectives , this paper draws on insights from sociology, geography, pedagogy and political science to argue that traditional sources of solidarity remain relevant, but require a rethinking of their spatial and temporal framing to capture today’s intricate engagements of solidarity.

Solidariteit in wetenschap en beleid: een cross-tabulatie van concepten

Bart Van Bouchaute, Pascal Debruyne, Nick Shuermans & Stijn Oosterlynck

Over solidariteit in diversiteit wordt niet alleen in wetenschappelijke kringen gediscussieerd. “Solidariteit” circuleert ook in beleidsmiddens en bij middenveldorganisaties. In deze paper vergelijken de auteurs de wetenschappelijke inzichten met de wijze waarop solidariteit in diversiteit ter sprake komt in beleidsdocumenten van overheden en organisaties.

Solidariteit in superdiversiteit: het transformatief potentieel van een complementaire munt in een superdiverse wijk.

Bart Van Bouchaute, Anika Depraetere, Stijn Oosterlynck en Nick Schuermans

Enerzijds bevestigt de introductie van een complementaire munt in een superdiverse buurt de bestaande sociale verhoudingen en maatschappelijke structuren. Anderzijds daagt dit die verhoudingen en structuren net uit. In dit artikel bespreken de auteurs het transformatief potentieel van deze praktijk in de domeinen van arbeid, publieke ruimte en de interne sociale verhoudingen in de wijk.

Social solidarities: the search for solidarity in sociology

Stijn Oosterlynck & Bart Van Bouchaute

Position paper on scientific insights from sociology on solidarity. Ever since the inception of the scientific discipline of sociology solidarity has been among its founding concepts. As modern societies developed and were transformed through broad societal trends such as industrialization, individualization, globalization, migration, etc. , sociologists have rethought and reformulated the concept of solidarity over and over again.

Education and the concern for community

Anika Depraetere & Joke Vandenabeele

Position paper on scientific insights from educational sciences on solidarity. Solidarity is not an explicit concept in the pedagogical theory. The closest we can get to ‘solidarity’ is by examining different pedagogical strands that have given a particular meaning to the involvement in the community. The idea of ‘something in common’ has underpinned very different practices of education and has led to a constant thinking and rethinking of this ‘commonality’.

Solidarity in human geography: responsibility, care, place and encounter

Nick Schuermans, Floor Spijkers & Maarten Loopmans

Position paper on scientific insights from human geography on solidarity. In human geography, ‘solidarity’ has never been a key concept. The authors elaborates three related issues which recur in the human geography literature: spatial perspectives on community and identity (1), spatial understandings of solidarity and related concepts such as care and responsibility (2) and the meaningfulness of interactions, contacts and encounters in the creation of solidarity in diversity (3).

Citizenship, community and social cohesion: A political science analysis

Sami Zemni & Pascal Debruyne

Position paper on scientific insights from political sciences on solidarity. The paper highlights the dialectic at work between the empirical and normative discussions on citizenship by focusing on the post-World War II period. During this period, the authors discern three major theoretical conceptualizations of citizenship: citizenship seen as a legal status (1), differentiated citizenship (2) and citizenship as a social practice (3).