Publicaties

 
 

Praktijk en Beleid

Superdivers samenleven, de sociale cohesie voorbij

Stijn Oosterlynck, Nick Shuermans, Joke Vandenabeele & Maarten Loopmans

Algemene bevindingen na vier jaar DieGem-onderzoek op basis van 31 gevalstudies over de ontwikkeling van solidariteit in superdiversiteit op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen. Presentatie gegeven op de slotconferentie van 25 november 2016 in BIP.Brussel.

Samen wonen in een superdiverse samenleving

Anika Depraetere & Lien Gijbels, Jana Verstraete & Liesbeth Arits

Presentaties van twee praktijken met betrekking tot wonen: - Leeggoed, een collectief woonproject in Brussel; - Sledderlo, de publieke ruimte inrichten in een sociale wijk. Presentaties gegeven op de DieGem-slotconferentie van 25 november 2016 in BIP.Brussel.

Samen werken in een superdiverse samenleving

Marjan Moris, Eddy Maes & Pascal Debruyne, Marc Jans & Tom Dutry

Presentaties van drie actie-onderzoeken met betrekking tot werken: - de Lijn, campagne respect op de lijn; - Tower Automotive, een leerrijke praktijk ontsluiten voor bedrijven - Torekes, actieve burgers stellen visie op en organisatie van arbeid in vraag Presentaties gegeven op de DieGem-slotconferentie van 25 november 2016 in BIP.Brussel.

Vrijetijdsparticipatie in een superdiverse samenleving

Jolijn De Haene, Griet Verschelden & Merijn Van de Geuchte, Floor Spikers & Oscar Coppieters, Thomas Swerts en Abdelhak Ziani

Presentaties van drie actie-onderzoeken in de sfeer van de vrije tijd: - Chiro Brussel, chirogroepen maken verbinding met de buurt; - City Pirates, een 'sociale' voetbalploeg introduceren op Linkeroever - Collectactif, burgers zonder papieren recupereren voedseloverschotten Presentaties gegeven op de DieGem-slotconferentie van 25 november 2016 in BIP.Brussel.

Samen leren in een superdiverse samenleving

Nick Shuermans, Pascal Debruyne

Presentaties van twee praktijken met betrekking tot wonen: - HIVSET, burgerschapsleren op een superdiverse speelplaats - De Mangoboom in bloei, samenleven en -leren in het superdivers Brussel; Presentaties gegeven op de DieGem-slotconferentie van 25 november 2016 in BIP.Brussel.

Samen wonen in een superdiverse samenleving

Jana Verstraete, Anika Depraetere & Marc Jans

Hoe kunnen we hier en nu solidariteit in superdiversiteit mogelijk maken en bevorderen in onze woonomgeving? In deze brochure vind je een snelle inkijk in de belangrijkste bevindingen van het DieGem-onderzoek specifiek voor het domein wonen.

Samen werken in een superdiverse samenleving

Pascal Debruyne & Marc Jans

Hoe kunnen hier en nu we solidariteit in superdiversiteit mogelijk maken en bevorderen op de werkvloer? In deze brochure vind je een snelle inkijk in de belangrijkste bevindingen van het DieGem-onderzoek specifiek voor het domein werken.

Samen leren in een superdiverse samenleving

Nick Shuermans, Joke Vandenabeele & Marc Jans

Hoe kunnen we hier en nu solidariteit in superdiversiteit mogelijk maken en bevorderen in de leeromgeving? In deze brochure vind je een snelle inkijk in de belangrijkste bevindingen van het DieGem-onderzoek specifiek voor het domein leren.

Vrijetijdsparticipatie in een superdiverse samenleving

Thomas Swerts, Griet Verschelden, Jolijn De Haene, Floor Spijkers, Joke Vandenabeele & Marc Jans

Hoe kunnen we hier en nu solidariteit in superdiversiteit mogelijk maken en bevorderen in onze vrije tijd? In deze brochure vind je een snelle inkijk in de belangrijkste bevindingen van het DieGem-onderzoek specifiek voor het domein van de vrije tijd.

Hoe geraken we voorbij de valse paradox tussen van onderuit en van bovenaf?

Stijn Oosterlynck

We associƫren solidariteit sterk met de structurele solidariteit van nationale verzorgingsstaten, maar hedendaagse uitdagingen doen ons opnieuw de vraag stellen naar wat solidariteit in wezen is. In dit artikel zoomt Stijn Oosterlynck ik in op de relatie tussen directe en indirecte vormen van solidariteit.

Solidariteit in superdiversiteit

Marc Jans

De uitgangspunten van het DieGem-onderzoek zoals gepresenteerd en aangeboden op de conferentie Solidariteit in Superdiversiteit van 1 april 2014 en geĆÆllustreerd aan de hand van beleidsstandpunten en vier pilootcases.

De migrantenstad

Ash Amin

In tijden van toenemende culturele diversiteit en economische tegenwind keert Europa migranten de rug toe. Ondertussen staat in veel steden de leefwereld van migranten centraal. Een verkrampte nationale invalshoek op migranten staat los van veel dagelijkse praktijken in de migrantenstad.

Solidariteit in Superdiversiteit

Stijn Oosterlinck

Presentatie over de uitgangspunten van het DieGem-onderzoek gegeven op de conferentie "Solidariteit in Superdiversiteit" van 1 april 2014 in de Nieuwe Vrede te Berchem.

Sociale cohesie als basis voor solidariteit?

Presentatie ter inleiding van de workshop "Sociale cohesie als basis voor solidariteit?" gegeven op de conferentie Solidariteit in Superdiversiteit van 1 april 2014 in de Nieuwe Vrede te Berchem.

Talenten en competenties als basis voor solidariteit?

Presentatie ter inleiding van de workshop "Talenten en competenties als basis voor solidariteit?" gegeven op de conferentie Solidariteit in Superdiversiteit van 1 april 2014 in de Nieuwe Vrede te Berchem.

Doelgroepenbeleid als basis voor solidariteit?

Presentatie ter inleiding van de workshop "Doelgroepenbeleid als basis voor solidariteit?" gegeven op de conferentie Solidariteit in Superdiversiteit van 1 april 2014 in de Nieuwe Vrede te Berchem.

Een gemeenschap van gedeelde waarden en normen: doodlopende weg naar solidariteit?

Stijn Oosterlynck en Bart Van Bouchaute

In dit artikel vragen de auteurs zich af of het grondvesten van de samenleving in een set van onwrikbare gedeelde waarden en normen een vruchtbare piste is in de hedendaagse zoektocht naar solidariteit of sociale cohesie in een superdiverse samenleving.

Sociaal werk in tijden van superdiversiteit: een test voor de democratie?

Sami Zemni

lezing op het colloquium "Sociaal werk en democratie": cruciaal in de uitbouw van het sociaal werk in onze naoorlogse geschiedenis is de visie die maatschappijen hebben of hadden over solidariteit. Maar sociaal werk, als een reflexieve praktijk, kan ook zelf een bijdrage leveren tot het ontwikkelen van nieuwe solidariteitsmechanismen.

Superdiversiteit. Solidariteit herdenken

Stijn Oosterlynck en Nick Schuermans

De auteurs argumenteren dat solidariteit in diversiteit wel mogelijk is, ondanks het pessimisme bij veel sociologen daarover. Op zoek naar nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit richten zij zich niet langer op de klassieke registers van de historisch gegroeide nationale gemeenschap en staat.

Van 'knooppunten van solidariteit' tot 'netwerken van sociale stijging'

Pascal Debruyne en Tom Dutry

De auteurs brengen een visie op stadsvernieuwingsprojecten die inzetten op hanteerbare ruimtes waar burgers vat op kunnen krijgen.