Over DieGem

 
 

Onderzoek

"Burgerschapspraktijken in de context van gedwongen nabijheid in het dagelijkse leven vormen belangrijke momenten van sociaal leren. Daar worden nieuwe en innovatieve manieren ontwikkeld om grensoverschrijdende solidariteit in diverse samenlevingen te voeden."

Deze theoretische hypothese steunt op de stand van zaken van complementaire wetenschappelijke inzichten uit de sociologie, sociale geografie en ruimtelijke planning, politieke wetenschappen en sociale en culturele pedagogiek.

Deze hypothese is nog maar zelden grondig empirisch verkend en getest. Daar wil DieGem een bijdrage aan leveren op basis van drie wetenschappelijke doelstellingen:

  • theorievorming binnen de verschillende disciplines verrijken door een systematische interdisciplinaire confrontatie van theoretische invalshoeken;
  • de validiteit van onze hypothese verifiŽren en verkennen op basis van kwalitatief hoogstaand, verkennend case study onderzoek (hierbij streven we ook naar methodologische innovatie);
  • theorieŽn aanpassen en verfijnen op basis van de empirische resultaten van het case study onderzoek.

Op interdisciplinaire wijze gebruikt DieGem de meest recente inzichten over plaats, leren en burgerschap, gericht op het herdenken van solidariteit in diversiteit om:

  • een interdisciplinair wetenschappelijk begrip van solidariteit in de context van toenemende culturele diversiteit te ontwikkelen;
  • na te gaan of gerelateerde beleidsconcepten convergeren en divergeren van dit wetenschappelijk begrip;
  • dit interdisciplinaire begrip van solidariteit toe te passen, te toetsen en verder te ontwikkelen in het kader van 32 empirische case studies (retrospectieve en actie-onderzoek cases)

De case studies situeren zich op vier domeinen van het dagelijkse leven: wonen, werken, leren en vrije tijd. In elk van die cases analyseert DieGem de vooronderstellingen, de specificiteit en de gevolgen van de ingezette interventiestrategieŽn en de geplande en ongeplande impact van de vigerende beoordelingsstrategieŽn voor deze interventies.