Over DieGem

 
 

Stakeholders

De primaire stakeholders van DieGem zijn de 63 organisaties die zetelen in de begeleidingscommissie. Die 63 organisaties zijn actief op de eerste lijn, op intermediair of op beleidsniveau en binnen één of meerdere van volgende vier domeinen van het dagelijks leven: wonen, werken, leren en vrije tijd.