Over DieGem

 
 

Valorisatie

Voor de valorisatie van het wetenschappelijk werk kan DieGem terugvallen op een begeleidingscommissie van 63 organisaties actief op de eerste lijn, op intermediair of op beleidsniveau.
Deze organisaties richten zich op vier domeinen van het dagelijks leven: wonen, werken, leren en vrije tijd

Hoewel die 63 organisaties verschillende rollen opnemen en in verschillende settings werken, delen ze de uitdaging om gemeenschap en solidariteit te stimuleren in een context van toenemende culturele diversiteit. Bij de uitvoering van deze opdracht botsen ze op beperkingen van bestaande concepten en praktijken en zoeken ze naar innovatieve perspectieven om solidariteit in een context van diversiteit te stimuleren. 

DieGem beantwoordt deze oproep door volgende valorisatieproducten aan te maken:

  • een operationeel kader over solidariteit in diversiteit dat eerstelijns-, tweedelijns- en beleidsorganisaties inspireert om hun doelstellingen, missieverklaringen en evaluaties te herformuleren en scherp te stellen (Download hier "Solidariteit in Superdiversiteit");
  • een training en een handboek om de kritisch-reflexieve competenties van eerstelijnswerkers te versterken;
  • een praktijkenbank met een kritische analyse van de ingezette interventiestrategieŽn en aanbevelingen voor nieuwe of lopende initiatieven ;
  • een toolbox met evaluatiestrategieŽn om effectiviteit en proceskenmerken van interventies te beoordelen als aanvulling bij bestaande, vaak kwantitatieve en prestatiegeoriŽnteerde evaluatiestrategieŽn.
Valorisatie

Jongeren uit Brussel, mede-eigenaar van publieke ruimte. Met dank aan JES, Brussel voor deze beelden van het project Yota!.

  • Valorisatie
  • Valorisatie
  • Valorisatie