Toolbox impactevaluatie

 
 

De leden van onze begeleidingscommissie vroegen ons aandacht te besteden aan beoordelingskaders die van toepassing zijn op hun inspanningen in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit in superdiversiteit. Hun vraag komt voort uit een onvrede met de heersende beoordelingskaders. Deze zijn te kwantitatief, hebben te weinig aandacht voor het procesmatige en houden onvoldoende rekening met het innovatieve en experimentele karakter van hun zoektocht in een superdiverse samenleving.

In antwoord op de vraag en bezorgdheden van de leden uit onze begeleidingscommissie ontwikkelden we deze toolbox inzake impactevaluatie. We bieden hiermee tevens een perspectief om innovatieve praktijken van solidariteit in superdiversiteit beter te leren begrijpen en de mogelijke betekenis ervan voor andere plaatsen en contexten helder te krijgen.

Over impactevaluatie Over solidariteit in superdiversiteit als impact Naar de toolbox Naar handleidingen impactevaluatie

Handleidingen impactevaluatie

Voor de concrete aanpak van je impactbepaling kan je terugvallen op een aantal inspirerende handleidingen. Hou er wel rekening mee dat die handleidingen niet specifiek focussen op sociale interventies die nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit mogelijk maken. Wanneer je je door één van onderstaande handleidingen laat gidsen, blijven de uitdagingen uit de toolbox je aandacht verdienen. Zeker wanneer je acties, interventies en praktijken met oog op solidariteit in superdiversiteit naar impact wil evalueren.

Op zoek naar een handleiding voor impactbepaling?